Particulieren

Aangifte inkomstenbelasting

Voor veel mensen is de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting geen eenvoudige opgave. Dat geldt vooral in situaties waarin de samenstelling van het inkomen of vermogen complex is. Ondanks de voortdurende pogingen om het belastingstelsel te vereenvoudigen.

Linda Hospers is gecertificeerd belastingconsulente. Zij verzorgt uw aangifte goed en vakkundig. Alle aftrekposten worden benut waardoor u nooit teveel belasting betaald.

De aangiften worden verzorgd met behulp van professionele fiscale software. Deze zorgt er voor dat de gegevens in de belastingaangifte beveiligd naar de Belastingdienst verzonden worden. Natuurlijk na uw schriftelijke goedkeuring. De belastingdienst verstuurt elektronische kopieën van de aanslagen die opgelegd zijn op basis van de ingediende belastingaangifte.

Dienstverlening particulieren:

  • Verzorgen van uw belastingaangiften inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting.
  • Verzorgen en controleren van uw voorlopige teruggave en diverse toeslagen.
  • Het op orde brengen van uw persoonlijke financiële administratie.
  • Verzorgen van bezwaarschriften.
  • Contacten met belastingdienst.